Collect Partner s.r.o. - inkasní a exekuční servis

Untitled Document
Collect Partner
Chápeme to, že jste se nemuseli dostat do platební neschopnosti úmyslně, ale na druhou stranu musíte pochopit to, že dluh věřiteli zaplatit musíte, a to co v možná nejkratším termínu, neboť se jinak vystavujete tomu, že váš dluh vzroste několika násobně o úroky z prodlení, náklady řízení a soudní výlohy, popřípadě náklady exekutora. Věříme, že se k vyřešení celé situace postavíte čelem a budete s námi plně spolupracovat na rychlém řešení vedoucím k uspokojení věřitele.

Pokud jste se rozhodli nereagovat na své závazky, uvědomte si, že není důležitá Vaše přítomnost pro odsouzení a nařízení exekuce. Svým neřešením problému dále pak můžete vzbudit podezření, že závazek, který Vám vznikl, mohl být spáchán trestným činem a poté je více než pravděpodobné, že vznik závazku budete muset obhajovat před policejním vyšetřovatelem.

Dalším takovýmto jednáním riskujete to, že budete zaneseni do registrů dlužníků a stanete se tak nebonitním klientem pro kohokoliv, kdo má do těchto registrů přístup. V neposlední řadě se vystavujete nebezpečí, že se budete muset účastnit soudních řízení a obhajovat vznik svého závazku, ale ani tak se nevyhnete případné exekuci a možnému trestu v případě zjištění nezákonného jednání.

Copyright © 2014 - Collect Partner s.r.o.

Úvodní stránka   |   E-mail   |   Přidat k oblíbeným   |   Webdesign a programování Licker.cz